Відповідно до Закону України «Про природно заповідний фонд» та «Положення про НПП «Гомільшанські ліси» діяльність, що ведеться на території НПП в цілому, та особливо у господарської зоні не повинна призводити до погіршення стану навколишнього природного середовища та природних комплексів. Тому одним із ключових завдань науковців, що працюють у НПП (та і у будь якому іншому об’єкті ПЗФ), є з’ясувати які господарські заходи негативно впливають на стан природних комплексів НПП, та обмежити або заборонити їх реалізацію. Під терміном «природні комплекси» слід розуміти не якісь абстракції, а чітко відокремлений та відомий перелік рослинних асоціацій, видів рослин, тварин та грибів, що зростають/мешкають/зустрічаються на території НПП в цілому або на окремих його ділянках. Оскільки НПП «Гомільшанські ліси» це переважно лісові землі, а також заплавні луки то стратегія охорони та зменшення господарського тиску на природні комплекси НПП побудована наступним чином. По-перше, знаходяться описуються та документуються всі відомості по рідкісним та/або зникаючим видах та/або угрупованнях. По-друге, зводиться перелік з прив’язкою до лісових виділів та кварталів, та робиться експертна оцінка впливу тих чи інших лісогосподарський заходів на угруповання або окремі види. Третій, завершальний крок, ці дані у вигляді окремого звіту подаються до лісокористувача, до лісовпорядкувальної експедиції, а дані по тваринному світу до Державного Кадастру Тваринного Світу, також ці дані включають до поточного тому Літопису природи та друкують у наукових статей.

Приклад опису однієї з ділянок:

Квартал 14 Гомільшанського лісництва (Господарська зона НПП)

Квартал має рекреаційне та еколого-освітнє значення.
Рослинні угруповання: виділи 2, 4, 5, 6, 7 – це ділянки нагірної природної старовікової діброви віком від 90 до 140 років – угруповання, занесені до Зеленої книги України: синтаксон 32 – група асоціацій дубових лісів з дуба звичайного ліщинових – Querceta (roboris) corylosa (типові угруповання); фрагменти синтаксону 30 – група асоціацій звичайнодубових лісів татарськокленових – Querceta (roboris) acerosa (tatarici) (рідкісні угруповання); та до рідкісних і зникаючих типів природних середовищ Європи за Бернською Конвенцією: індекс 41.7А2132 – мезофітні широколистяні дубові (Quercus robur L.) ліси за участю ясена високого (Fraxinus excelsior L.), осики (Populus tremula L.), з підліском із ліщини звичайної (Corylus avellana L.), свидини кров’яної (Swida sanguinea (L.) Opiz), бруслини європейської (Euonymus europaea L.) та мезофітними (конвалія звичайна – Convallaria majalis L., ожина сиза – Rubus caesius L., чистцю лісового – Stachys sylvatica L.) і ксерофітними (егоніхон фіолетово-голубий – Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub, горошок гороховидний – Vicia pisiformis L., регнерія собача – Roegneria canina (L.) Nevski) елементами.
Особливу цінність представляють виділи 2, 4, 5, 7 – цілком сформовані, еталонні лісові угруповання Зеленої книги (синтаксон 32) віком близько 130-140 років.
Рідкісні види рослин: виділи 2, 4, 5, 7 – місця зростання тюльпана дібровного (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz), занесеного до Червоної книги України (категорія ІІІ).
Рідкісні види тварин: квартал має цінність в цілому як приузлісна мозаїчна ділянка. Охоронна зона місць гніздування канюка звичайного (Buteo buteo L.), занесеного до Бернської Конвенції (Додаток ІІ) та Боннської Конвенції (Додатки І, ІІ), і крука (Corvus corax L.), занесеного до Бернської Конвенції (Додаток ІІІ). Місце помешкання мідянки європейської (Coronella austriaca Laur.), занесеної до Червоної книги України (категорія ІІ) та Бернської Конвенції (Додаток ІІ), і гадюки Нікольського (Vipera berus Nikolski), занесеної до Бернської Конвенції (Додаток ІІІ) та Червоного списку Харківської області.
Виділи 2, 4, 5, 6, 7 – місця помешкання комах (Coleoptera), занесених до Червоної книги України, і рукокрилих (Chiroptera), занесених до Червоної Книги Міжнародного Союзу Охорони Природи, Червоної книги України, Бернської Конвенції та Червоного списку Харківської області.
Режим збереження: у виділах 2, 4, 5, 6, 7 заборонити будь-які лісогосподарські заходи.
У виділах 1, 8 заборонити всі види суцільних рубок (РГК, ЛВР, СРС, ландшафтні рубки), всі види вузьколісосічних рубок (РГК, рубки переформування та рубки реконструкції), поступові та комбіновані РГК, а також розчищення підросту й підліску. Інші види рубок: усі види вибіркових рубок (РГК, СВР, рубки переформування та рубки реконструкції, ПРЖ, ПРЧ, ОСВ), ПРХ та ліквідацію захаращення – проводити в осінньо-зимовий період з 1 листопада до 1 березня.


Реалізація такої схеми стала можливою завдяки твердої позиції Науково-технічної ради НПП. У березні 2008 був введений мораторій на рубки лісу у НПП. У березні 2009 науковий відділ НПП склав повний перелік цінних ділянок, по всіх території НПП, а вже у серпні 2009 Науково-технічна рада НПП зняла заборону на рубки у ділянках лісу, що не мають вищої природоохоронної цінності.


Фото:


Саджанці дубу на суцільній вирубці, що загинули.
Завдяки змінам клімату, а саме збільшення тривалості жаркого періоду наприкінці літа, традиційні підходи до лісового господарства вже перестають працювати. Посаджені культури гинуть.

Суцільна рубка у господарській зоні НПП, як приклад такого типу лісогоподарювання, що призводить до повного знищення природних комплексів і є прямим порушенням норми Закону України «Про природно заповідний фонд».Іншим напрямком охорони природних комплексів НПП є боротьба за збереження заплавних лук від забудови. Завдяки підтримці природоохоронної громадськості та правильно складеному науковому обґрунтуванню вдалось зупини будівництво об’єкту приватної власності на ділянці лук, що є одним з найцінніших у НПП. Де концентрація росли занесених до Червоної Книги України досягає сотень тисяч!
Більш повно про концепцію охорони тварин у лісах України можна подивитись у статті Влащенко А. на прикладі НПП та рукокрилих.

Влащенко А.С. Вплив лісогосподарської діяльності  на кажанів та їх охорона в лісах України

Як часто ви відвідуєте Національний парк "Гомільшанські ліси"?

Авторизация