Інвентаризація фауни хижих птахів

    Дослідження проводили як у зимовий період (облік звичних на зимівлі хижаків – яструбів, польових лунів та зимняків-мишеїдів, а також виявлення місць зимівлі не чисельних та рідкісних видів – орлана-білохвоста, беркута, підсоколика малого, сокола мандрівного), так і впродовж періоду гніздування птахів – навесні та влітку. Дослідження гніздової фауни дозволило виділити місця постійного гніздування таких рідкісних, занесених до «Червоної книги України» видів, як орел-могильник (імператорський орел, 47 пар), орлан-білохвіст (17), малий та великий підорлики (4 та 8 пар відповідно), орел-карлик (не менше 70 – 80 пар), канюк степовий (близько 70 пар).

    Основні регіони концентрації рідкісних видів птахів та місця реєстрації рідкісних видів рептилій та амфібій було внесено до «Державного Кадастру Тваринного Світу України». Також до Кадастру внесли ділянки, на яких протягом проведення даної інвентаризації також були відмічені рідкісні види плазунів та амфібій («Червона книга України», додатки до Бернської конвенції).

Як ви дізнались про сайт НПП «Гомільшанські ліси»?

Авторизация